Väinö Char Combo 4

Väinö

  • Yellow Väinö Kianta Rod 75mm
  • Cork handle 100mm
  • 200mm slow action fiberglass tip
  • 0,30mm/50m line
  • Väinö Jocha arctic char lure
Item No: Model
908-RAUT4 Väinö Char Combo 4